Fundamentalismul islamic

Fundamentalismul islamic, modalitate de manifestare a neoterorismului

(articol publicat în 2004 în revista Academiei Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu”)

Conf.univ.dr. Neculai STOINA

Problematica terorismului contemporan a căpătat o dată cu tragicele evenimente petrecute în SUA, la 11 septembrie 2001 valenţe deosebite, determinând schimbarea viziunii majorităţii statelor lumii faţă de acest flagel, indiferent dacă ele s-au confruntat cu acte teroriste concrete pe teritoriile lor naţionale.

„Nimic nu va fi ca înainte“ [1] aprecia un cotidian, iar caracterizarea dată atentatelor teroriste de „hiperterorism ori megaterorism“ subliniază că „agresiunea este atât de mare încât nu seamănă cu nimic cunoscut până în prezent. Atât de mare încât nu i se poate da nume. Atentat? Atac? Act de război?“ [2]. În acest context nou s-a avansat conceptul de „neoterorism“ sau „superterorism“ – forma inedită de manifestare pe plan mondial a confruntărilor militare asimetrice, care pot îmbrăca fie caracterul clasic de acţiune militară, fie de folosire a unor mijloace sau metode specifice neconvenţionale. Situaţia este impusă de faptul că nu este exclus ca „superterorismul“ să recurgă în viitor la utilizarea armelor de distrugere în masă, manifestându-se sub forma terorismului nuclear, chimic sau bacteriologic sau la ecoterorism şi ciberterorism, cu consecinţe greu de imaginat la scară naţională sau mondială. Rivalitatea religioasă împletită cu xenofobia, cu ura pătimaşă manifestată făţiş în numele unor precepte absolutizate reprezintă o realitate veche de secole.

(Pentru lectura întregului articol, descărcați pdf icon png)

 

Reclame